Çevre Politikası

Çevre Politikası

“TOPLU YEMEK ÜRETİMİ VE CATERİNG HİZMETLERİ

” kapsamı ile merkezinin bulunduğu Melikgazi
Belediyesi sınırları içinde yer alan adresi:

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10.CADDE NO: 4/E
MELİKGAZİ KAYSERİ / TÜRKİYE fiziki sınırları içerisinde yer almakta olan

AŞ DÜNYASI YEMEK
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak vizyon, misyon, ilke değerlerimiz
doğrultusunda oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sistemi ile yasal gerekler doğrultusunda hareket
etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı
amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda;
 Ülke ekonomisine katkı sağlayacak istihdam fırsatları yaratmayı,
 Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek şirket faaliyetleriyle topluma örnek
oluşturmayı,
 Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki önlemleri almayı,
 Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikâyetlerini
etkin olarak ele almayı,
 Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 Yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile müşteri ve çalışan memnuniyeti odağında hizmetler
sunmayı,
 Süreçlerimizi uluslararası yönetim sistemi standartlarına uygun olarak oluşturmayı ve süreç
işleyişlerini yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile desteklemeyi,
 Verimlilik ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde, ölçülebilir ve gerçekçi süreçler
tasarlayarak,
 Uygulamaları düzenli olarak doğru yöntemlerle ölçmeyi ve analiz etmeyi,
 Uygulanabilir şartları, uygunluk yükümlülüklerini (mevzuat şartları, müşteri gereksinimleri
gibi) yerine getireceğini,
 Üretim süreçlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin doğal ortama zarar vermesini
önlemek için çevre kirliliği konusunda sürekli iyileştirme ilkelerini uygulayarak, mümkün
olan her yerde ve her zaman çevre kirliliğini kaynağında önlemeye çalışırız.
 Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk
yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi,
izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı ve
AŞ DÜNYASI YEMEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, çalışanlarımızdaki
farkındalığı arttırarak TS EN ISO 14001 standart gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile
uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi bütünleşmiş sistem politikamız olarak uygulamaya koyuyoruz.
GENEL MÜDÜR